अमुत मादव घाटगे

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जल्म[बदल]

 अमुत मादव घाटगे रोचता   अमुत मादव घाटगे हांचो ज्लम कोलहापूर जिलहांत्लया महागाव हांगा दि. 10 आँग्सट1913 या दिसा जालो.

शिक्षण[बदल]

तांचे मुलावे शिशण गडहिलंगज आनी कोलापूर हांगा जाले. पालीपाकुत (1930)आनी संसकुत (1936) या दोनही विशयांत ताणी एम. ए. केले. मुंबय विधांपीटांत ह.दि.वेलेणकर  हांचया मागदशनाखाला पबंद बरोवन ताणी पीएचडी (1940)केली.

घाटगे हे संसकुत आनी पांकुत भासाहितयांचे गाढे अभ्यासक. आधुनिक भाशास्ऋचांची दीक्षा घेवची जुन्या पिलगेतल्या बुदवंतांपैक

वावर[बदल]

एक पुणे , कोल्हापूर, धारवङ , नागपूर हांगसल्लया महाविलयांतल्यांन तांणी अध्यान केले. पुणे,आनी अमेरिकेंतल्यान पेनसिल्वहेंनिया विधापिठांतल्यान, फिलाङेंल्य हांगां केलो. संस्कृत एतिहासिक महाकोश ,, ते 1963 सावन सहसंपादक आसले.

पुस्तकां बरयलाी[बदल]

इंटोङक्शन टू, अधमाधी (1941) हिस्टांरिकल लिगिस्टिक अँङ इंङो –आय़न लँग्जिस (1962)सव्हे आँफ मराठी ङांयलेक्टसट, हांतूत, कोंकणी , आँफ साउथ कँनरा (1963). कुङाली (1965), कुणबी, आँफ महाङ (1966). कोचीन,(1967), कोकणीं आँफ काणकोणा (1968), मराठी आँफ कासरगोङ

संर्दभ,भांगार भूंय[बदल]

"https://gom.bywiki.com/w/index.php?title=अमुत_मादव_घाटगे&oldid=172476" चे कडल्यान परतून मेळयलें